AON

|

Michiel van de Moosdijk

Aon is een toonaangevende dienstverlener op het gebied van risk, retirement en health. Aon analyseert de personele risico’s en bedrijfsrisico’s, geeft passend risicoadvies, zorgt voor de (financiële) oplossing en staat klanten bij als een incident de bedrijfscontinuïteit bedreigt. Zo helpen zij klanten succesvol te ondernemen. Aon heeft in Nederland 15 locaties met 2.600 medewerkers en wereldwijd meer dan 50.000 medewerkers in ruim 120 landen. Ga voor meer informatie naar www.aon.nl

Aon is a leading service provider in the areas of risk, retirement and health. Aon analyzes the personnel risks and business risks, provides appropriate risk advice, provides the (financial) solution and assists clients if an incident threatens business continuity. This way, they help their clients to empower results. Aon has 15 locations in the Netherlands with 2,600 employees and more than 50,000 employees in over 120 countries worldwide. For more information, go to www.aon.nl.

Adres

Beukenlaan 70
5651 CD, Eindhoven

Telefoon

06 10 87 19 65

Email

Michiel.van.de.Moosdijk@aon.nl

Website

www.aon.nl

Contacten

Michiel van de Moosdijk