ARTEBO PLAN & BOUWMANAGEMENT BV

|

Joost Römelingh

Artebo is een jonge organisatie die zich richt op het revitaliseren van bestaande oudere bedrijfshuisvesting. De bouw verschuift van nieuwbouw naar het in stand houden van bestaande gebouwen. Bij bedrijfshuisvesting geldt vooral dat het pand uw bedrijf moet faciliteren en niet moet remmen. Er zijn genoeg redenen om eens kritisch naar uw eigen pand te kijken, zoals aanstaand groot onderhoud, het aanbrengen van energiebesparende maatregelen en flexibilisering van de plattegrond. Hoe kijkt een potentiele koper naar uw pand? Wat moet u doen om de waarde van uw pand te behouden? Voor deze en andere vragen maakt Artebo niet alleen de plannen, maar zorgt ook voor de realisatie. En dit in een open en transparante samenwerking terwijl uw bedrijf “gewoon” door draait.

Artebo is a young organization that focuses on the revitalization of existing older business premises. The construction is shifting from new construction to the maintenance of existing buildings. Especially at business premises, the property needs to facilitate your business and not brake it. There are plenty of reasons to look critically at your own premises, such as upcoming major maintenance, the application of energy-saving measures and increasing flexibility of the plan. How does a potential buyer look at your premises? What should you do to preserve the value of your property? For these and other questions Artebo not only makes the plans but also takes care of the realization of these plans. And this in an open and transparent cooperation while your business just keeps running.

Adres

Van Dijklaan 17H
5581 WG, Waalre

Telefoon

088 116 0000

Email

info@artebo.nl

Website

www.artebo.nl

Contacten

Joost Römelingh