BAKX WAGENAAR

|

Stijn Croonen

BAKXWAGENAAR is in het jaar 2001 opgericht als samenwerkingsverband van zelfstandig geregistreerde bedrijfsartsen. BAKXWAGENAAR is gespecialiseerd in het ondersteunen en adviseren van organisaties en haar werknemers op de gebieden: verzuim, vitaliteit en inzetbaarheid. Zij geloven dat gezonde en vitale werknemers aan de basis staan van het succes van iedere organisatie. Met hun deskundige professionals en maatwerkdiensten benadrukken ze verantwoordelijkheden, dagen ze uit en faciliteren ze. Zij geloven in de kracht van persoonlijke benadering en korte lijnen tussen hun professionals en opdrachtgevers. BAKXWAGENAAR streeft er dan ook te allen tijde naar om waarde toe te voegen voor zowel werknemer als werkgever en opereert daarbij als de betrokken partner met expertise.

BAKXWAGENAAR was established in 2001 as a cooperative of independent registered medical practitioners. BAKXWAGENAAR specializes in supporting and advising organizations and its employees in the areas of absenteeism, vitality and employability. They believe that healthy and vital employees are the basis of the success of any organization. With their expert professionals and tailor-made services, they emphasize responsibilities, challenge them and facilitate them. They believe in the power of personal approach and short lines between their professionals and their clients. BAKXWAGENAAR therefore strives to add value for both employee and employer at all times and acts as the partner with expertise.

Adres

Zandstraat 96
5705 AZ, Helmond

Telefoon

0492 330 424

Email

info@bakxwagenaar.nl

Website

www.bakxwagenaar.nl

Contacten

Stijn Croonen