BERG & PARTNERS

|

Wilbert Savonije en Marcel van Bergen

Berg & Partners wil, vanuit passie en gedrevenheid, mensen en organisaties verder brengen in en met hun organisatie. Zij creëren inzicht & bewustwording waardoor versneld (ingesleten) patronen kunnen worden doorbroken, nieuwe inzichten worden gecreëerd en de weg naar zelfredzaamheid wordt ingeslagen. Hun werkwijze is integer, praktisch, proces- en resultaatgericht en onafhankelijk. Centraal in hun aanpak staat het bedrijfskundig proces van diagnose, planvorming, interventie, realisatie en verankering. Even belangrijk is het 'menskundig' proces waarin persoonlijke kwaliteiten van management en medewerkers worden vergeleken met de voor functies benodigde capaciteiten. Berg & Partners gaat voor de kern van het vraagstuk en zeker niet voor symptoombestrijding.

The efforts of Berg & Partners result in demonstrably improved performance by employees and improvements at your corporation. The outcome is a more profitable business, with proud and motivated employees. Personal engagement with you, as their customer, is their first priority. However, they never lose sight of the ultimate objective of supporting you in determining and charting your own course. Although they certainly stand by their visions and insights, they do not impose solutions. Their place is to support your interests as effectively as possible. Together, they will ascertain the desired outcomes, as well as the interventions required to achieve them. The working methods of Berg & Partners are honest, results-focused and independent. Crucial to their approach are the business administration processes of diagnostics, planning, intervention, implementation, and anchoring. Equally important are the “human” processes, whereby the personal qualities of your employees are compared and contrasted with the capacities required for a position. Berg & Partners approach their work with a preference for the core of the issue, and warn you against the risks of simply combatting symptoms.

Adres

Beemdstraat 5
5653 MA, Eindhoven

Telefoon

040 243 12 64

Email

Info@bergenpartners.nl

Website

www.bergenpartners.nl

Contacten

Wilbert Savonije
Marcel van Bergen