BMWE BV

100W

Nicole Strik

Fuutlaan 12
5613AB Eindhoven


contact@bmwe.info
bmwe.nl

Bedrijfsmaatwerk Eindhoven (BMWE B.V.) werkt samen met haar opdrachtgevers aan een goede balans tussen mens en bedrijf. Ze versterken, verbeteren en herstellen met maatwerk. Ze coachen niet alleen individuele medewerkers, maar ook teams en organisaties. Om samen te werken aan een optimale werkomgeving en de juiste energie voor ontwikkeling, ontplooiing en zicht op de toekomst.

Bij BMWE B.V. werken bedrijfsmaatschappelijk werk, haptotherapie, EMDR, ACT, NLP, coaching, systeemtherapie en vertrouwenspersonen samen in deze trajecten. Mensen leren zich bewust te worden van patronen en krijgen handvatten om het anders te gaan doen. Samen met de opdrachtgever kijken ze dieper, gaan ze verder en werken zo aan structurele oplossingen die ervoor zorgen dat mensen weer groeien.

Want bewegen van ‘binnenuit’ loont altijd!

Share

Zet in je beginscherm

Klik hieronder om de 24U website in het beginscherm van je telefoon te zetten