BOBMAIL NEDERLAND

|

Bob Vekemans

Resultaat halen uit je nieuwsbrief? Met hun nieuwsbrievensysteem ontwerp, schrijf en manage jij je nieuwsbrief! Daarnaast staan zij jou als ondernemer bij met advies voor jouw e-mailmarketing campagnes. Zij brainstormen samen met jou over slimme geautomatiseerde campagnes om bijvoorbeeld klanten te werven, te behouden of om tevredenheid te toetsen. Bobmail gelooft dat elke samenwerking start met een ontmoeting en een kop koffie. Hoe drink jij je koffie?

Getting result from your newsletter? With their newsletters system you design, write and manage your newsletter! In addition, they assist you as an entrepreneur with advice for your e-mail marketing campaigns. They brainstorm with you on smart automated campaigns to, for example, recruit, retain or test satisfaction. Bobmail believes that every collaboration starts with a meeting and a cup of coffee. How do you drink your coffee?

Adres

Henriƫtte Ronnerstraat 5
5038 KH, Tilburg

Telefoon

013 534 86 32

Email

vragen@bobmail.nl

Website

www.bobmail.nl

Contacten

Bob Vekemans