BOOST CREATING POWER

|

Mechteld Petersen

BOOST creating power helpt bij het creëren van een lerende, waarde gedreven & innovatieve organisatie door middel van het ontwikkelen van een innovatievisie, welke vertaald wordt in een innovatieroadmap met concrete acties en projecten. Mechteld Petersen is een creërende strateeg en verbinder, ze pakt strategische innovatie uitdagingen aan, gaat op zoek naar de essentie en zet deze om in concrete acties. Boost creating power geeft richting en focus en staat voor verandering, voortgang en doen!

BOOST creating power helps to create a learning, value-driven & innovative organization through the development of an innovation vision, which is translated into an innovation roadmap with concrete actions and projects. Mechteld Petersen is a creative strategist and connector, she tackles strategic innovation challenges, looks for the essence and converts them into concrete actions. Boost creating power gives direction and focus and stands for change, progress and action!

Adres

Kastanjelaan 400
5616 LZ, Eindhoven

Telefoon

06 15 49 80 32

Email

info@boostcreatingpower.nl

Website

www.boostcreatingpower.nl

Contacten

Mechteld Petersen