BORRENBERGS BOUWBEDRIJF

|

Dave Borrenbergs

Borrenbergs Bouwbedrijf b.v. is een aannemersbedrijf met momenteel ca. 25 werknemers in vaste dienst en o.a. actief in (particuliere- en seriematige) woning- en Utiliteitsbouw, retail , onderhouds- en renovatieprojecten. Naast hun vaste medewerkers worden er bekwame vaklieden en gespecialiseerde bedrijven ingehuurd om zodoende een totaalconcept aan te bieden en de opdrachtgever zoveel mogelijk te ontzorgen. Meedenken en vooruitdenken is hun credo! Tot hun vaste opdrachtgevers behoren diverse overheidsinstellingen (Rijksvastgoedbedrijf, Gemeente Eindhoven en diverse Kempengemeenten), zorginstellingen, projectontwikkelaars, architecten, woningstichtingen en CPO-verenigingen.

Borrenbergs bouwbedrijf b.v. is a contractor with currently about 25 permanent employees. Borrenbergs is active in (private-and serial) home- and residential buildings, retail, maintenance and renovation projects. In addition to their permanent employees, they hire skilled professionals and specialized companies to offer a total concept and to unburden the client as much as possible. Thinking along with the client and planning ahead is their creed! Their permanent clients include various government agencies (State property developer, the city of Eindhoven and several Kempen-communities), health care institutions, project developers, architects, housing associations and CPO associations.

Adres

Dorpstraat 104
5575 AE, Luyksgestel

Telefoon

0497 541 478

Email

info@borrenbergsbouwbedrijf.nl

Website

www.borrenbergs.nu

Contacten

Dave Borrenbergs