BOSKAMP & WILLEMS ADVOCATEN

|

Marcel Kokx

Boskamp & Willems Advocaten zijn al meer dan 30 jaar een vooraanstaand advocatenkantoor voor ondernemers, (overheids-)instellingen en particulieren. Met een no-nonsense aanpak en een concurrerende prijs. Zij houden van openheid en duidelijkheid, ook over de kans van slagen en de kosten. Cliënten waarderen hun snelheid en bereikbaarheid. Ze zijn toegankelijk en werken via korte lijnen met u en met elkaar. Zij zijn een onafhankelijk Nederlands kantoor in Eindhoven met ruim 20 advocaten. En met één uitdaging: uw succes. Boskamp & Willems Advocaten werken in secties, waarin ze verschillende expertises hebben gebundeld. De secties bestaan uit meerdere advocaten en voeren regelmatig overleg. Zo houden zij hun gespecialiseerde kennis op een hoog niveau. Daartoe onderhouden ze ook nauwe contacten met banken, notarissen, accountants en belastingadviseurs. Pragmatisch werken is hun uitgangspunt. In de ene situatie is doorzetten de beste tactiek, in andere gevallen is een compromis een overwinning. Ook daar zijn zij duidelijk over. Net als over het verloop van de zaak.

Boskamp & Willems Advocaten have been a leading law firm for entrepreneurs, (government) institutions and private individuals for more than 30 years. With a no-nonsense approach and a competitive price. They like openness and clarity, also about the chance of success and the costs. Clients appreciate their speed and accessibility. They are accessible and work via short lines. They are an independent Dutch office in Eindhoven with over 20 lawyers. And with one challenge: your success. Boskamp & Willems Advocaten work in sections, in which they have bundled different expertise. The sections consist of several lawyers and they consult regularly. In this way they keep their specialized knowledge at a high level. They also maintain close contacts with banks, notaries, accountants and tax advisers. Pragmatic working is their starting point. In one situation, perseverance is the best tactic, in others a compromise is a win. They are also clear about that. Just like the course of the case.

Adres

Dr. Holtroplaan 42
5652 XR, Eindhoven

Telefoon

040 250 14 69

Email

advocaten@boskampwillems.nl

Website

www.boskampwillems.nl

Contacten

Marcel Kokx