BUREAU FRANKEN BV

|

Karel Franken

Bureau FRANKEN wijst u de weg bij huisvestingsvraagstukken met no-nonsense adviezen, haalbaarheidsanalyses en projectmanagementstructuren en -processen. Daarnaast helpen zij u bij de selectie van adviserende en uitvoerende bedrijven voor uw project. U kunt bij bureau FRANKEN terecht voor (Europese) inkoopprocedures, vergunningen, subsidies, begrotingen, inspecties, technische controles, conditiemetingen, toezicht, directievoering, onderhoud- en beheerplannen. Kortom: Zij wijzen u de weg!

Bureau FRANKEN guides you through housing issues with no-nonsense advice, feasibility analyzes and project management structures and processes. In addition, they assist you in the selection of advisory and executive companies for your project. You can go to Bureau FRANKEN for (European) procurement procedures, licenses, subsidies, budgets, inspections, technical checks, condition measurements, supervision, management, maintenance and management plans. In short: They will lead the way!

Adres

Zwaanstraat 31 S
5651 CA, Eindhoven

Telefoon

040 303 4500

Email

info@bureaufranken.nl

Website

www.bureaufranken.nl

Contacten

Karel Franken