B&V SAFETY

|

Robert Schoormans

Als beroeps brandweerman heeft Robert Schoormans mogen ervaren dat kleine oorzaken grote gevolgen kunnen hebben. Factoren die daarbij kunnen spelen zijn; onbekendheid, onwetendheid, onvoorbereid en onoplettendheid. Hoe mooi is het dan dat B&V Safety organisaties en mensen kunnen bijstaan, met hun kennis en kunde die zij in 20 jaar opgebouwd hebben. Om het bij u veiliger te maken en uiteindelijk ook op de kosten te kunnen besparen. Dus als u vragen over Arbo en/of brandveiligheid heeft, wil B&V Safety u graag ondersteunen.

As a professional firefighter, Robert Schoormans has experienced that small causes can have major consequenses. Factors that can play a role in this are; unfamiliarity, ignorance, unprepared and inattentive. How wonderfull it is then that B&V Safety can assist organizations and people, with their knowledge and expertise that they have build up in 20 years. To make it safer and ultimately to save costs. So if you have questions about labour- and/or fire safety, B&V Safety would like to support you.

Adres

De Scheper 301
5688 HP, Oirschot

Telefoon

0168 335 445

Email

info@partnersinveiligheid.nl

Website

www.partnersinveiligheid.nl

Contacten

Robert Schoormans