CHAIN LOGISTICS

|

Rob Jansen

De historie van Chain is op z’n minst opmerkelijk te noemen. In 2000 begon het bedrijf als een relatief kleine transport onderneming. In de loop der jaren zijn echter grote wijzigingen doorgevoerd. Zo levert Chain vandaag de dag meerdere diensten, logistics, assembly en warehousing aan B2B en gemeenten, vanuit vestigingen op meerdere locaties en is Chain een ambassadeur van Social Enterprises NL en Brabants Besten. Directeur Rob Jansen benadrukt de sociale benadering van zijn bedrijf. ‘Wij zijn, op een sociaal gedreven manier, een verlengstuk van onze klant. Daarnaast willen we graag het beste uit de mens halen en zo maximale impact voor de maatschappij genereren.’ Chain wil dit bereiken door in 2025 een landelijk netwerk opgericht te hebben van logistieke vestigingen.

The history of Chain Logistics is to say the least, remarkable. In 2000 the company began as a relatively small transport company. Over the years major changes have been made. Today Chain Logistics offers multiple services, logistics, assembly and warehousing for B2B and municipalities, from offices in multiple locations. They are also an ambassador of Social Enterprises NL and Brabants Besten. Director Rob Jansen emphasized social approach to his business. ‘We are, in a socially driven way, an extension of our client. We want to get the best from people and generate maximum impact for society.’ Chain aims to achieve this by establishing a nationwide network of logistics sites in 2025.

Adres

Jagersveld 10
5405 BW, Uden

Telefoon

0413 33 02 88

Email

sales@chain-logistics.nl

Website

www.chain-logistics.nl

Contacten

Rob Jansen