CLEANROOM COMBINATION GROUP

|

Bram van der Steen

Cleanroom Combination Group heeft ruime ervaring in het realiseren en in stand houden van schone ruimtes. Vanaf detailadvies tijdens de ontwerpfase tot en met de fysieke realisatie, als ook service en onderhoud na oplevering. Tijdens het hele proces is betrokkenheid en communicatie tussen opdrachtgever, toekomstige gebruikers en bouwteam partners van groot belang.

Cleanroom Combination Group has extensive experience in the realization and maintenance of clean rooms. From detailed advice during the design phase to the physical realization, as well as service and maintenance after completion. During the whole process, involvement and communication between clients, future users and construction partners is very important. 

Adres

De Waterlaat 2
5571 MZ, Bergeijk

Telefoon

0497 55 65 65

Email

bram.vdsteen@cleanroomcg.nl

Website

www.cleanroomcg.com

Contacten

Bram van der Steen