CLEANROOM COMBINATION GROUP

|

Bram van der Steen

Cleanroom Combination Group heeft ruim 25 jaar ervaring in het realiseren en in stand houden van geclassificeerde, hoogwaardige productie- of onderzoeksruimtes. Vanaf detailadvies tijdens de ontwerpfase tot en met de fysieke realisatie, als ook service en onderhoud na oplevering. Tijdens het hele proces is betrokkenheid en communicatie tussen opdrachtgever, toekomstige gebruikers en bouwteam partners van groot belang.

Cleanroom Combination Group has more than 25 years of experience in realizing and maintaining classified, high-quality production or research areas. From detailed advice during the design phase up to and including physical realization, as well as service and maintenance after delivery. During the entire process, involvement and communication between client, future users and construction team partners is of great importance.

Adres

De Waterlaat 2
5571 MZ, Bergeijk

Telefoon

0497 55 65 65

Email

bram.vdsteen@cleanroomcg.nl

Website

www.cleanroomcg.com

Contacten

Bram van der Steen