DANIËLLE VAN DER VEN, STRATEGIE IN GEBIEDSONTWIKKELING

40W

Daniëlle van der Ven

Floralaan west 286
5644 BP, Eindhoven

06 20 36 80 86
daniellevanderven@planet.nl

Strategische advisering en procesmanagement in concept -en gebiedsontwikkeling dat is waar Daniëlle zich mee bezig houdt in volledige transparantie en met open vizier. Gericht op het optimaal benutten van de kansen in een gebied of (transformatie)locatie. Waarbij waarde-creatie in samenwerking met partners voorop staat; simpelweg, omdat dan de ‘waarde van de plek’ sneller tot zijn recht komt en de businesscase interessanter is binnen een gewenst risicoprofiel. Dat behoeft niet alleen creativiteit, sturing op inhoud en proces plus het creëren van draagvlak bij stakeholders, maar bovenal een gezamenlijke focus en gedeelde ambities. Voor ontwikkelaars/investeerders, beleggers, woningcorporaties, gemeenten; zowel het private -als het publieke veld.

 

Share

Zet in je beginscherm

Klik hieronder om de 24U website in het beginscherm van je telefoon te zetten