DANIËLLE VAN DER VEN, STRATEGIE IN GEBIEDSONTWIKKELING

|

Daniëlle van der Ven

Strategische advisering en procesmanagement in concept -en gebiedsontwikkeling dat is waar Daniëlle zich mee bezig houdt in volledige transparantie en met open vizier. Gericht op het optimaal benutten van de kansen in een gebied of (transformatie)locatie. Waarbij waarde-creatie in samenwerking met partners voorop staat; simpelweg, omdat dan de 'waarde van de plek' sneller tot zijn recht komt en de businesscase interessanter is binnen een gewenst risicoprofiel. Dat behoeft niet alleen creativiteit, sturing op inhoud en proces plus het creëren van draagvlak bij stakeholders, maar bovenal een gezamenlijke focus en gedeelde ambities. Voor ontwikkelaars/investeerders, beleggers, woningcorporaties, gemeenten; zowel het private -als het publieke veld.

Strategic advice and process management in concept -and area development that is what Daniëlle likes to be involved with. She acts with full transparency and an open mind. Her priorities are to realize the full potential of an area or a (transformation) location and to create value in co-operation with partners; Simply because she strongly believes that this is the only way to do justice to ‘the value of a place’ and to present a strong business case within a set risk profile. This requires not only creativity, content and process control plus support from stakeholders, but first and foremost a common focus and a shared ambition. For public and private property developers, corporate investors, social housing corporations and municipalities.  

Adres

Floralaan west 286
5644 BP, Eindhoven

Telefoon

06 20 36 80 86

Email

daniellevanderven@planet.nl

Contacten

Daniëlle van der Ven