De Bibliotheek Eindhoven

40W

Albert Kivits

De Bibliotheek Eindhoven ziet zichzelf als ontwikkelaar van mensen. Via de ontwikkeling van mensen stimuleren ze zelfredzaamheid en zelfontplooiing en dragen ze bij aan de ontwikkeling van de stad en de regio. De speerpunten zijn het vergroten van leesplezier en digitale vaardigheden en het stimuleren van een leven lang leren. Ze hebben bibliotheken in Best, Waalre en Eindhoven. Met een breed aanbod van activiteiten, debatten, lezingen en workshops voor jong en oud. Daarnaast zijn zij ook actief op bijna 80 kinderopvanglocaties / basisscholen in Eindhoven, Waalre en Best. De bibliotheek werkt nauw samen met zo’n 13 middelbare scholen en het Summa College. De boekstartcoaches zijn actief op de consultatiebureaus.  De komende jaren worden er in Eindhoven 6 stadsdeelvestigingen gerealiseerd.

Share

Zet in je beginscherm

Klik hieronder om de 24U website in het beginscherm van je telefoon te zetten