DELFIN

|

Mark Simons

Welke droom moet op korte termijn gerealiseerd worden om u of uw organisatie nog succesvoller te laten zijn? De kans is uiteindelijk erg groot dat de sleutel tot uw succes ligt bij kwalitatief goede medewerkers. Volgens Delfin’s visie zijn het de medewerkers die het verschil maken tussen een goede en een succesvolle organisatie. Zij helpen u hiermee door het inzetten van kwalitatief management; Delfin vindt voor u onderscheidende mensen voor (sleutel) posities van nu en in de toekomst of realiseert met de tijdelijke inzet van een interim manager een blijvende kwaliteitsimpuls. Delfin creëert een optimaal primair proces en zet tijdelijk specialisten in die haperende processen vlot trekken of nieuwe processen implementeren en borgen voor de toekomst. Ook helpt Delfin door onafhankelijk toezicht te implementeren. Zij vinden voor u de juiste leden voor toezichthoudende functies, implementeren de governance code en coachen en faciliteren uw toezichthoudend orgaan.

What dream should be realized in the short term to make you or your organization even more successful? Chances are very high that the key to your success lies in high quality staff. According to Delfin's vision, it is the staff that make the difference between a good and a successful organization. Delfin offers quality management; They find you distinctive people for (key) positions for now and in the future or they realize a permanent boost in quality through the temporary deployment of an interim manager. Delfin creates an optimal primary process and they deploy temporary specialists who can improve the faltering processes or implement new processes and secure them for the future. Delfin also implements independent monitoring. They will find the right people for supervisory positions, implementing the governance code and the coaching and facilitating of your governance.

Adres

Luchthavenweg 99
5657 EA, Eindhoven

Telefoon

043 328 51 10

Email

info@delfin.eu

Website

www.delfin.eu

Contacten

Mark Simons