DINKELBERG & KUIPERS

|

Florian Ross

Dinkelberg & Kuipers profileert zich al jaren als toekomstgerichte adviseur en accountant. Het voeren van een gedegen administratie is immers slechts een deel van het ondernemerschap. Zowel bij het opstarten van een onderneming als in de praktijk, kunnen ondernemers tegen zaken aanlopen waarbij ze advies willen inwinnen van een expert of willen sparren met een ervaringsdeskundige. Of het nu gaat om het verbeteren van bedrijfsprocessen, fusies of overnames die op uw pad komen of het maken van strategische keuzes, zij zorgen ervoor dat de juiste persoon binnen ons kantoor aan tafel komt om u van passend advies te voorzien. Op die manier coachen zij ondernemers naar succes!  

Dinkelberg & Kuipers has been profiling itself for years as a future-oriented advisor and accountant. After all, conducting a sound administration is only a small part of entrepreneurship. When starting a company and in practice, entrepreneurs can run into cases where they want advice from an expert or want to spar with one. Whether it is about improving the business processes, mergers and acquisitions that come your way or making strategic choices, they ensure that the right person comes to give you the appropriate advice. In this way they coach entrepreneurs to success! 

Adres

Ekkersrijt 4609
5692 DR, Son

Telefoon

0499 46 20 30

Email

info@dinkelberg-kuipers.nl

Website

www.dinkelberg-kuipers.nl

Contacten

Florian Ross