DU PRÉ GROENPROJECTEN

|

Mark Vloet

Du Pré is een enthousiast en professioneel hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijf met 60 FTE. Met meer dan 75 jaar ervaring in het groen verstaan zij hun vak. Hun werk kenmerkt zich door persoonlijk contact en de hoge mate van kwaliteit en flexibiliteit! Eén van hun disciplines is hun specialisme in het innovatief groen. Du Pré laat u bijvoorbeeld tot 75% besparen op uw airconditioning kosten als u kiest voor een groen dak of groene gevel. Daarnaast zijn ze trotse eigenaar van een PSO-trede 3 certificaat en van een CO2-prestatieladder niveau 5. Een samenwerking met Du Pré betekent voor u dus Toekomstbestendig Ondernemen! 

Du Pré is an enthusiastic and professional gardening company with 60 FTEs. With more than over 75 years of experience in green, they understand their profession. Their work is characterized by personal contact and the high level of quality and flexibility! One of their disciplines is their specialty in innovative green. For example, Du Pré lets you save up to 75% on your air-conditioning costs if you choose for a green roof or a green façade. In addition, they are the proud owner of a PSO-level 3 certificate and a level 5 CO2 performance ladder. A collaboration with Du Pré means a future-proof enterprise for you!

Adres

Slegersstraat 75
5706 AW, Helmond

Telefoon

0492 523330

Email

info@dupre-groenprojecten.nl

Website

www.dupre-groenprojecten.nl

Contacten

Mark Vloet