DUVA

|

Frank van Hal

"Hun volledige energie gaat uit naar de reductie van het energieverbruik". Met een team van adviseurs houdt DUVA zichzelf dagelijks bezig met de verbetering en de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Dit doen zij door haar opdrachtgevers inzicht te geven in de energetische staat van een object en te adviseren in mogelijke verbeterstappen op gebied van energielabel, veiligheid, comfort en gezondheid. Door de combinatie van 30 jaar ervaring in de installatietechniek en hun bouw/planologische achtergrond zijn zij in staat om iedere keer weer de grens op te zoeken van rendement verhogen maar daarin gezondheid, comfort en veiligheid niet uit het oog te verliezen. Hun focus heeft de bestaande gebouwde omgeving en ze worden graag uitgedaagd door complexe (her)ontwikkeling en herbestemmingsprojecten.

"The complete energy goes to the reduction of energy consumption". With a team of advisors, DUVA is aware of the improvement and sustainability of the environment. They give clients cognition of the energetic state of object and potential advice in alternative potentials in terms of energy label, safety, comfort and health. Due to the combination of 30 years of experience in installation technology and their construction/planning background, Frankin is able to improve the quality and comfort every time, with safety and protection highly valuated. The focus is on the current built environment, the complex (re)development and re-destination projects.

Adres

Zwaanstraat 31 S
5651 CA, Eindhoven

Telefoon

06 44848179

Email

frank@frankin.nl

Website

www.frankin.nl

Contacten

Frank van Hal