ERGON

|

Thijs Franssen

Samen met ruim 700 regionale ondernemers helpt Ergon mensen met een beperking (maar ook mensen die een duwtje in de rug nodig hebben) aan werk. Door individuele plaatsingen, maar ook kleine en grotere groepsgewijze detacheringen. Van de winkel op de hoek tot grote organisaties als DAF, VDL en FLOS, overal kan je onze medewerkers tegen komen. Ergon is actief in de regio Eindhoven. Naast het uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening richten ze zich ook op andere vormen van gesubsidieerde arbeid. Zo positioneren ze zich ook nadrukkelijk op de gemeentelijke re-integratiemarkt. Ergon telt bijna 2700 medewerkers.

Together with more than 700 regional entrepreneurs, Ergon helps people with disabilities ( as well as people who need a helping hand ) to get work. Individual placements , as well as small and large group-secondments. From the store on the corner as well as large organizations such as DAF, VDL and FLOS, you can come accross with our people everywhere. Ergon is active in the Eindhoven region. In addition to performing the Sheltered Employment Act they also focus on other forms of subsidized employment. They position themselves on the municipal reintegration market. Ergon employs nearly 2700 employees.

Adres

Rooijakkersstraat 3
5652 BA, Eindhoven

Telefoon

040 238 73 90

Email

info@ergon.nu

Website

www.ergon.nu

Contacten

Thijs Franssen