EVOLI BEDRIJFSPSYCHOLOGIE

|

Annet Scholte Albers en Anoeshka Soedamah

Evoli Bedrijfspsychologie is hèt bureau voor al uw kennis en expertise op het gebied van diverse arbeidsvraagstukken. Immers, hoe blijf je met plezier naar je werk gaan? Individuele begeleiding op het gebied van verzuim, loopbaanbegeleiding en talent ontwikkeling, maar ook trainingen, workshops en interventies op teamniveau behoren tot hun specialiteiten. Evoli Bedrijfspsychologie is opgericht door Annet Scholte Albers vanuit de overtuiging dat snel ingrijpen en contact onderhouden met de werkgever, een win-win situatie oplevert. De interventies zijn altijd maatwerk en er wordt snel geschakeld. Samen met een team van enthousiaste Arbeid & Organisatiepsychologen bedient zij Nederland BV op diverse vraagstukken. 

Evoli Corporate Psychology is the agency for all your knowledge and expertise on several labour-related themes. After all, how do you stay engaged at work? Individual guidance in absence, career guidance and talent development, but also trainings, workshops and interventions on teamlevel are part of their specialty. Evoli Corporate Psychology is founded by Annet Scholte Albers from the belief that quick intervening and maintaining contact with employers produces a win-win situation. The interventions are always customized and there is a quick shift. Together with a team of enthusiastic corporate psychologists, she serves Netherland Ldt. in various issues. 

Adres

Stuiverstraat 92
5611 TC, Eindhoven

Telefoon

040 782 06 64

Email

info@evoli.nl

Website

www.evoli.nl

Contacten

Annet Scholte Albers
Anoeshka Soedamah