EXCLUSIVE PSYCHOLOGY

40W

Dionne Snuverink

In tijden waarin mentaal gezond blijven een steeds grotere uitdaging wordt, gelooft Exclusive Psychology dat psychologische zorg toegankelijk en vroegtijdig moet worden ingezet. Geen lange wachttijden, met een forse toename van klachten als gevolg. In de behandeling ligt de focus op autonomie en werken aan gerichte doelen, om zo te komen tot duurzaam herstel en behoud van mentale gezondheid. Werkgevers kunnen te maken krijgen met toename van psychische klachten bij hun werknemers. Dit kan leiden tot ziekte en langdurig verzuim. Door directe en laagdrempelige inzet van goede psychologische zorg, kunnen klachten sterk worden verminderd of voorkomen. Hierbij werkt Exclusive Psychology met evidence-based interventies (ook Engelstalige behandelingen zijn mogelijk).

Share

Zet in je beginscherm

Klik hieronder om de 24U website in het beginscherm van je telefoon te zetten