EXPLOSE

|

Bart Koolen

Marketing- en communicatiebureau Explose helpt ondernemers met het bereiken van hun groeiwensen. Dat kan gaan om groei van omzet, maar ook om het vergroten van het bereik van merk en boodschap. Explose werkt volgens een bewezen methodiek ‘explore, expose, explode’ die helpt om volgens plan groeidoelstellingen te realiseren. Explose bepaalt vooraf samen met ondernemers de meest kansrijke groeistrategie en levert daarbij ook het benodigde communicatie(jaar)plan. Communicatie en content wordt vervolgens gebouwd op een stevige fundering door eerdere aandacht voor een sterke branding, een professioneel ontwerp en een onderscheidende boodschap en door inzet van slimme online marketing. Explose helpt ondernemers van A tot Z. Boost your business and be successful.

Marketing and communication agency Explose helps businesses achieve their growth ambitions. These can be to increase turnover, but also to expand the reach of the brand and message. Explose works according to a proven ‘explore, expose, explode’ methodology that helps to realise the growth objectives according to a clear plan. In close collaboration with businesses, Explose determines the most promising growth strategy and draws up the required (annual) communication plan. Communication and content are then built on a solid foundation through an earlier established focus on strong branding, professional design and a distinctive message, as well as through the use of smart online marketing. Explose helps businesses from A to Z. Boost your business and be successful.

Adres

John F. Kennedylaan 23
5555 XC, Valkenswaard

Telefoon

040 20 10 747

Email

info@explose.nl

Website

www.explose.nl

Contacten

Bart Koolen