FINETIC

|

Jasper Renema en Rob Schröter

De eerste kennismaking met een bedrijf of instantie vindt vrijwel altijd plaats via een blik op de website. Het is daarom belangrijk dat een website een goede indruk achterlaat. Een goede website helpt je daarnaast de beoogde bedrijfsdoelen te behalen. Finetic is al 16 jaar gespecialiseerd in het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke websites met meetbare resultaten. Het fullservice internetbureau heeft in de loop der jaren dan ook een uitgebreid klantenportfolio opgebouwd. Door te werken met de bekende open source systemen is er de behoefte ontstaan om een systeem te ontwikkelen wat gebaseerd is op de 4 pijlers; veiligheid , stabiliteit, tijdwinst en betrouwbaarheid. Vanuit deze 4 pijlers is het open source systeem Wenetic ontstaan. Met het door Finetic ontwikkelde content management systeem Wenetic levert Finetic de website, webshop en technologie die aansluit bij uw online strategie.

The first acquaintance with a company or organization almost always takes place via a look at the website. It is therefore important that a website leaves a good impression. A good website also helps you achieve your intended business goals. Finetic has been specializing for 16 years in developing user-friendly websites with measurable results. The full-service internet agency has built up an extensive customer portfolio over the years. By working with the well-known open source systems, the need arose to develop a system based on the 4 pillars; safety, stability, time saving and reliability. The open source system Wenetic originated from these 4 pillars. With the content management system Wenetic developed by Finetic, Finetic delivers the website, webshop and technology that fits your online strategy.

Adres

Furkapas 8
5624 MD, Eindhoven

Telefoon

040 798 09 50

Email

info@finetic.nl

Website

www.finetic.nl

Contacten

Jasper Renema
Rob Schröter