FONTYS CENTRUM VOOR ONDERNEMERSCHAP

|

Marlou Mourmans - Janssen, Victor van der Linden en Janneke Gielissen

Fontys verzorgt onderwijs en onderzoek en vormt als brede hogeschool de grootste publieke kennisinstelling in Zuid Nederland. Door onderwijs en onderzoek te verbinden aan innovatieprocessen van de regio en daarbuiten wil Fontys een innovatiemotor in de regio zijn. Het Fontys Centrum voor Ondernemerschap (CvO) is breed beschikbaar voor alle ondernemende studenten. Het ondersteunt en stimuleert studentondernemers waar nodig op het gebied van ondernemerschap. De eerste stap richting het zelfstandige ondernemerschap start bij het CvO. Door de rijke kennis en expertise op het gebied van ondernemerschap, vormt het CvO een toegespitste omgeving voor het ontdekken, voorbereiden, begeleiden en lanceren van een ondernemersloopbaan voor al haar studentondernemers. Het CvO zoekt daarbij actief naar aansluiting met het bedrijfsleven en ondernemers. Dit uit zich in verschillende activiteiten zoals minoren, trainingen, netwerkmogelijkheden met het bedrijfsleven, events en een starterscommunity.

Fontys provides education and research and is as broad university the largest public research and education institution in the South of the Netherlands. Fontys wants to be the innovation engine of the region by connecting education and research to innovation processes in the region. The Fontys Centre of Entrepreneurship (CvO) is available for all enterprising students of Fontys. It supports and encourages student entrepreneurs as necessary in the field of entrepreneurship. The first step towards self-employment starts at CvO. Because of the rich knowledge and expertise in the field of entrepreneurship, CvO provides a tailored environment for discovering, preparing, supporting and launching an entrepreneurial career for all Fontys entrepreneurs. CvO is actively looking for connections with business in the region. This reflected in various activities such as minors, training, network opportunities with businesses, events and a startup community.

Adres

Rachelsmolen 1
5612 MA, Eindhoven

Telefoon

088 50 75975

Email

cvo@fontys.nl

Website

www.fontys.nlcvo

Contacten

Marlou Mourmans - Janssen
Victor van der Linden
Janneke Gielissen