GIMIX

|

Martijn van Grieken en Maikel Maasakkers

Al vanaf de rotstekeningen in de prehistorie schrijven mensen geschiedenis. Stukjes geschiedenis die vastleggen hoe we denken, leven en werken. Deze data zijn van alle tijden maar door de digitalisering zijn ze exponentieel gegroeid. Bij Gimix zijn we niet rouwig om deze ontwikkeling want wij zijn gek op data: hoe bigger, hoe beter. Wij hebben namelijk de kennis, de methodes en technieken om data te interpreteren en om te zetten in waardevolle informatie. Informatie waarmee onze klanten aan de slag kunnen om hun bedrijfsvoering nóg efficiënter en optimaler te maken. En welke ondernemer wil dat niet? Wij zijn niet uniek in wat we doen, wel in hóe we het doen. Ons team bestaat uit ambitieuze alfa’s en bèta’s. Eigenwijze donders die ieder vanuit een eigen invalshoek big data ‘lezen’ om ondernemers vooruit te helpen. Perfectionisten die wetenschappelijk onderzoek inzetten om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Doorzetters die doorgaan waar anderen stoppen. Integer, slim en creatief. Tikkeltje arrogant soms, maar oh zo gedreven om het goede te doen in een steeds complexere wereld. Samen met ondernemers hebben wij de informatie en de kennis om de vooruitgang te omarmen. Dat doen we bij Gimix en U!

People have been making history since the rock drawings in prehistoric times. Pieces of history that record how we think, live and work. These data are of all times, but due to digitization they have grown exponentially. At Gimix we are not sad about this development because we love data: the bigger, the better. We have the knowledge, methods and techniques to interpret data and to convert it into valuable information. Information that our customers can use to make their business operations even more efficient and optimized. We are not unique in what we do, but in how we do it. Our team consists of ambitious and dedicated alphas and betas who each “read” big data from their own perspective to help businesses move forward. Perfectionists who use scientific research to solve issues. Go-getters who continue where others don’t. Upright, smart and creative. Extremely driven to do good in an increasingly complex world. Together with our clients we have the information and the knowledge to embrace progress.

Adres

High Tech Campus 9
5656 AE, Eindhoven

Telefoon

040 30 41 555

Email

info@gimix.nl

Website

www.gimix.nl

Contacten

Martijn van Grieken
Maikel Maasakkers