Habitat Innovations

40 W

100 W

partner

g-w
partner

k-s
partner

Francine Linssen

Engelsbergenstraat 83

5616 JB Eindhoven

Habitat Innovations draagt bij aan het tot stand brengen van innovaties op het gebied van wonen, gezondheid en duurzaamheid met als doel een gezondere leefomgeving voor alle bewoners.
Innovatie is iets op een andere manier doen met meer resultaat. Habitat Innovations gaat over het realiseren van positieve veranderingen in de gebouwde omgeving. Door beleid te vertalen naar de realiteit van de wijk, bewoners daar op een goede manier bij te betrekken en te zorgen voor lange termijn impact.

Bij projecten in onder meer leefbaarheid, verduurzaming en energiearmoede brengt Habitat Innovations vier thema’s samen: Wonen, participatie, duurzaamheid en positieve gezondheid. Met als resultaat dat interventies veel kansen bieden voor positieve veranderingen in de levens van bewoners en hun leefomgeving.

 

Scroll naar boven