HEIJMANS VASTGOED

|

Nik van Nuland

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteit en infra combineert in de werkgebieden wonen, werken en verbinden. Heijmans is actief in Nederland, België en Duitsland, en levert als technology partner kennis en concepten in verschillende markten. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren ze toegevoegde waarde voor hun klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden. Met ruim 6.500 medewerkers en in 2015 bijna € 2,0 miljard omzet, bouwen ze aan de ruimtelijke contouren van morgen.

Heijmans is a listed company that combines operations in property development, housing, utility and infrastructure with living, working and connecting. Heijmans operates in the Netherlands, Belgium and Germany, and delivers technology and partner knowledge and concepts in various markets. By continuous quality improvement, innovation and an integral approach they create added value for their customers. Heijmans realizes projects for home buyers, companies and governments. With over 6,500 employees and 2015 revenues of nearly € 2.0 billion, Heijmans is establishing the spatial contours of tomorrow.

Adres

Graafsebaan 65
5248 JT, Rosmalen

Telefoon

073 543 51 11

Website

heijmans.nl

Contacten

Nik van Nuland