HOLLAND EXPAT CENTER SOUTH

|

Kris de Prins

Holland Expat Center South is een overheidssamenwerking tussen gemeenten (35) in Noord-Brabant en Limburg, de 2 provincies, de Immigratie-en Naturalisatiedienst en Brainport Development. Het is de one-stop shop voor internationale kenniswerkers, wetenschappelijke onderzoekers, EU-burgers en start-ups. Hier kunnen ze hun formaliteiten regelen, inschrijving in de gemeente en de verblijfsvergunning, maar daarnaast ook informatie verkrijgen over zaken als belastingen, verzekeringen, wonen, gezondheidszorg, cultuur, etc. Het Expat Center werkt samen met commerciële dienstverleners via het Official Partnership Program. Ook lobbyt het Expat Center in Den Haag ter versoepeling van regelgeving omtrent toegangsprocedures voor internationals. Ze doen onderzoek naar de internationale community in Noord-Brabant en Limburg en zet in samenwerking met partners projecten op zoals een zorgcentrum met aandacht voor internationals en een ‘spouse support program’.

Holland Expat Center South is a Government cooperation between municipalities (35) in Noord-Brabant and Limburg, the 2 provinces, the Immigration and Naturalization Service and Brainport Development. It is the one-stop shop for international knowledge workers, scientific researchers, EU citizens and start-ups. Here they can arrange their formalities, registration in the municipality and the residence permit, but also get information about things like taxes, insurance, housing, health, culture, etc. The Expat Center partners with commercial service providers through the Official Partnership Program. The Expat Center also lobbies in The Hague for simplifying regulations regarding entry procedures for internationals. They do research into the international community in Noord-Brabant and Limburg and they collaborate with partners on projects such as a care centre with attention to internationals and a ’ spouse support program ’. 

Adres

Vestdijk 27a
5611 CA, Eindhoven

Telefoon

040 238 67 77

Email

eindhoven@hollandexpatcenter.com

Website

www.hollandexpatcenter.com

Contacten

Kris de Prins