HUMAN BUILDERS

|

Chiel van Lieshout

Mensen zijn en blijven het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Succesvolle ondernemers en organisaties hebben geloof in deze stelling en handelen daar ook naar. Wie de juiste mensen heeft, heeft de toekomst. Het vinden, binden en vooral boeien van (nieuwe) medewerkers is een uitdaging en zal dat ook altijd blijven. Human Builders biedt mensen en organisaties binnen de bouw en vastgoed sector een balans in willen-kunnen-zijn-moeten. Als deze aspecten in balans zijn, dan zijn zij ervan overtuigd dat uw korte- en lange termijndoelstellingen worden gerealiseerd. Dat begint bij het werven, aannemen en inwerken van goede professionals en het voortdurend faciliteren van persoonlijk en zakelijk perspectief van medewerkers. Vanuit hun waarden Ondernemerschap, Samenwerken en Continu Verbeteren verlenen wij diensten gericht op werving- en selectie, coaching en het ondersteunen bij verander- en verbetertrajecten. Hun aanpak leidt tot een hoger rendement op nieuwe medewerkers en een optimale betrokkenheid van bestaande medewerkers.

People are and remain the most important capital of an organization. Successful entrepreneurs and organisations have faith in this statement and act accordingly. They realise that the future lies in having the right people working for you. Finding, binding and keeping (new) employees interested is an always remaining challenge. Human Builders offers people and organizations, in the construction and real estate sector, to be in a position to balance their needs. If these aspects are in balance then they are convinced that your short and long term goals will be realized. That starts with recruiting, hiring and interact with constantly good professionals and the facilitation of personal and business perspective of employees. From their values; entrepreneurship, collaboration and continuous improvement, they grant services focused on recruitment and selection, coaching and support for change and improvement processes. Their approach leads to a higher return on new employees and an optimal involvement of existing employees.

Adres

Duizelseweg 4A
5521 AC, Eersel

Telefoon

0497 700216

Email

info@humanbuilders.nl

Website

www.humanbuilders.nl

Contacten

Chiel van Lieshout