INNOSTAVA

|

Hans Wijgergangs

“Ziet uw klant uw bedrijf, zoals u wenst dat uw klant u ziet?” Innostava is verrassend in het ontwikkelen, produceren en installeren van interieur- en exterieurprojecten. Zij begeleiden op een creatieve, innovatieve en deskundige manier uw (retail)bedrijf of organisatie, van ontwerp tot de uiteindelijke realisatie van interieur- en exterieurprojecten. Hun doelstelling is om een rendementsverhogende ruimte of omgeving te creëren en te laten aansluiten bij het beeld dat past bij uw bedrijf. Ruimtes die inspireren en als prettig worden ervaren dragen eraan bij dat mensen zichtbaar beter presteren en bij consumenten een repeterend aankoopgedrag stimuleert.

"Does your customer see your business, the way you desire that your customer sees you?" Innostava is surprising in development, production and installation of interior and exterior projects. They will guide you to a creative, innovative and expert (retail) business or organization, from design to final realization of interior and exterior projects. Their objective is to increase the value of space or environment to create and connect to the image that suits your company. Pleasant spaces that inspire can help people perform better and stimulate consumers to purchase in a repetitive behaviour.

Adres

Copernicusstraat 13C
6003 DE, Weert

Telefoon

088 200 39 00

Email

info@innostava.nl

Website

www.innostava.nl

Contacten

Hans Wijgergangs