JUMP MOVEMENT

100W

Ineke Hurkmans

Jump Movement is een eenvoudige, laagdrempelige en concrete gespreksmethode die medewerkers binnen organisaties rondom een collectieve ambitie in beweging brengt. Jump gaat uit van de eigen kracht en motivatie van personen en organisaties en maakt hen persoonlijk verantwoordelijk voor en trots op hun eigen ontwikkeling. Jump is ontwikkeld door organisatiedeskundige Ineke Hurkmans. Ze ontdekte dat traditionele verandermethodes weinig effect hebben op de intrinsieke motivatie van mensen om de dingen daadwerkelijk anders aan te pakken. Jump is een methode om beweging en organisatieverandering vanuit persoonlijke motivatie te bewerkstelligen, door medewerkers zelfgeïmplementeerd. Een Jump Movement programma wordt via deelnemerlicenties door Certified Partners op de markt gebracht. Op dit moment zijn wereldwijd ruim 380 Certified Professionals actief. Naast Nederland wordt in Bangladesh, Kenia, Oeganda en Hongarije gewerkt met teams ter plaatse. Inmiddels hebben meer dan 300.000 mensen in 14 landen aan een Jump Movement sessie meegedaan. Ons motto: IF WE ALL JUMP, WE WILL MOVE THE WORLD!

Share

Zet in je beginscherm

Klik hieronder om de 24U website in het beginscherm van je telefoon te zetten