JUMP MOVEMENT

|

Ineke Hurkmans

Jump Movement is een eenvoudige, laagdrempelige en concrete gespreksmethode die medewerkers binnen organisaties rondom een collectieve ambitie in beweging brengt. Jump gaat uit van de eigen kracht en motivatie van personen en organisaties en maakt hen persoonlijk verantwoordelijk voor en trots op hun eigen ontwikkeling. Jump is ontwikkeld door organisatiedeskundige Ineke Hurkmans. Ze ontdekte dat traditionele verandermethodes weinig effect hebben op de intrinsieke motivatie van mensen om de dingen daadwerkelijk anders aan te pakken. Jump is een methode om beweging en organisatieverandering vanuit persoonlijke motivatie te bewerkstelligen, door medewerkers zelfge├»mplementeerd. Een Jump Movement programma wordt via deelnemer licenties door Certified Partners op de markt gebracht. Op dit moment zijn in Nederland ruim 123 partners actief. Daarnaast wordt in Kenia, Belgi├ź, Verenigde Staten en Zweden gewerkt met Certified Partners ter plaatse. Inmiddels hebben meer dan 46.000 mensen in 11 landen aan een Jump meegedaan. Ons motto: IF WE ALL JUMP, WE WILL MOVE THE WORLD!

Jump is a simple, accessible and concrete change method that brings employees within organizations in motion, regarding a collective goal. We make the strength and motivation of individuals and organizations the starting point of change and make them personally responsible for and pride of their own development. Management consultant Ineke Hurkmans invented the Jump method. She discovered that traditional change methods have little effect on the intrinsic motivation of people to really do things differently. Jump is a method for organizational change and movement through personal motivation, self-implemented by staff members. A Jump Movement program is marketed with licenses by Certified Partners. Currently there are over 123 partners active in The Netherlands. In addition, Kenya, Belgium, United States and Sweden worked with Certified Partners. In the meantime, over 46,000 people in 11 countries jumped with them. Our motto: IF WE ALL JUMP, WE WILL MOVE THE WORLD!

Adres

Klokgebouw 178
5617 AB, Eindhoven

Telefoon

06 23 451 308

Email

ineke.hurkmans@jumpmovement.com

Website

www.jumpmovement.com

Contacten

Ineke Hurkmans