KENNETH SMIT

|

Paul Beelen

Kenneth Smit is een organisatie die zich met name richt op het verhogen van efficiency en effectiviteit van organisaties en individuen waardoor het resultaat van deze partijen kan groeien en men de juiste keuzes kan maken op basis van continuïteit en onderlinge verbinding. Om te werken aan deze groei is verandering nodig. Kenneth Smit begeleidt deze veranderprocessen, zowel op individueel- als op groepsniveau en creëert hiermee succes voor alle partijen.

Kenneth Smit is an organization that primarily focuses on increasing the efficiency and effectiveness of organizations and individuals so that the result of these parties can grow and the right choices can be made on the basis of continuity and mutual connection. To work on this growth change is needed. Kenneth Smit supervises these processes, on individual level as well as group level, thereby creating success for all parties.

Adres

Zuid Willemsvaart 516C
5211 NW, 's-Hertogenbosch

Telefoon

06 510 39 393

Email

p.beelen@kennethsmit.com|

Website

www.kennethsmit.com

Contacten

Paul Beelen