KING KONGS

|

Mehdi Le Mair en Martijn Gosen

King Kongs is een internationaal ontwerpbureau. Het bedrijf is begonnen vanuit de gedachte mooie, inspirerende projecten te maken en merken te helpen hun persoonlijkheid te ontplooien. Ze noemen zichzelf “tactile story tellers”: ze ontwerpen verhalen die iedereen kan “voelen”. King Kongs geeft merken een tastbaar bestaan, waardoor ze op frisse en innovatieve manieren kunnen communiceren. Het is hun doel om te inspireren, innoveren en het conventionele denken uit te dagen. King Kongs maakt ontwerpen voor bars, restaurants, winkels en hotels maar ook stands voor beurzen en grafisch werk. Ontwerpen van King Kongs zijn uniek, buitengewoon, origineel en verrassend, een uitdaging voor de conventionele ziel.

King Kongs is an international design agency. They started this business with the idea in mind: to create beautiful, inspirational hospitality projects and help brands to evolve their personalities. They call themselves “tactile story tellers”: they design stories everybody can “feel”. King Kongs gives brands a tactile existence, enabling them to communicate in fresh and innovative ways. King Kongs challenges conventional thinking, inspires and innovates. King Kongs made designs for bars, restaurants, shops and hotels but also stands for fairs and graphic work for products. Designs of King Kongs are unique, extraordinary, original and surprising, a challenge for the conventional soul.

Adres

Hallenweg 5
5615 PP, Eindhoven

Telefoon

06 430 144 72

Email

mehdi@kingkongs.com

Contacten

Mehdi Le Mair
Martijn Gosen