KONINKLIJKE LANDMACHT

|

Jan Willem Maas

Met 3.000 zeer gemotiveerde militairen en burgermedewerkers en moderne uitrusting en materieel, voert 13 Lichte Brigade uit Oirschot op professionele en flexibele wijze haar taken uit. Ze kan worden ingezet bij gevechtsoperaties, vredesoperaties en operaties in Nederland. Ook heeft de brigade ceremoniële taken, bijvoorbeeld tijdens Prinsjesdag en bij Staatsbezoeken. 13 Lichte Brigade levert overal ter wereld professionals voor vrede en vrijheid. De brigade bestaat uit gevechtseenheden (infanterie en cavalerie), gevechtsondersteunende eenheden (genie) en logistieke eenheden (geneeskundig, bevoorrading, transport en technisch). Militairen uit Oirschot zijn structureel ingezet in het buitenland. 13 Lichte Brigade geeft regelmatig militaire bijstand in het kader van Nationale Operaties. Deze ondersteuning van civiele autoriteiten is één van de hoofdtaken van de landmacht. Mede door de veelvuldige inzet in crisishaarden in het buitenland beschikt Defensie over mensen, middelen en ervaringen die ook voor nationale inzet zeer relevant zijn. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Altijd gereed voor inzet. Waar dan ook.

With 3000 highly motivated soldiers and civilians and state-of-the-art materiel, 13 Light Armoured Brigade runs its tasks in a professional and flexible way. The brigade is ready 24/7 for combat operations, peace operations abroad and in the Netherlands. The brigade also has ceremonial tasks, for example during the King’s speech and State visits. 13 Light Armoured Brigade provides professional military manpower for peace and freedom all over the world. The brigade consists of combat units (infantry and cavalry), battle supporting units (engineers) and logistic units (medical, supply, transportation and technical). Their soldiers are structurally deployed abroad. Due to the frequent deployment in crises abroad defense has the people, the means en the experience relevant to national operations. 13 Light Armoured Brigade regularly provides military assistance for national operations. This support is one of the main tasks of the Royal Netherlands Army. 24 hours a day, seven days a week, always ready for all situations, anywhere.

Adres

Eindhovensedijk 42
5688 GN, Oirschot

Telefoon

040 266 50 00

Website

www.defensie.nl13lichtebrigade

Contacten

Jan Willem Maas