KUHN

|

Marc Peeters

KUHN-Geldrop BV maakt sinds februari 2009 deel uit van de internationale KUHN groep. KUHN is marktleider op het gebied van landbouwwerktuigen en heeft 5 000 medewerkers in dienst, waarvan ca. 400 goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers bij KUHN-Geldrop BV werkzaam zijn. KUHN-Geldrop BV is als “Centre of excellence for crop packaging” verantwoordelijk voor de ontwikkeling en productie van Balenpersen, Balenwikkelaars, Trommelmaaiers & Maïshakselaars. De hoogwaardige producten, voorzien van mechatronica, worden in moderne uitgeruste afdelingen klantgericht geproduceerd. Hun kernwaarden zijn: professionaliteit en toewijding, team- en ondernemersgeest, integriteit en volhardendheid. Creativiteit, innovatie, kwaliteit en optimalisatie staan centraal bij het bepalen van het beleid van de organisatie. Hun bedrijfscultuur is no-nonsense. Dit betekent concreet dat ze status en hiërarchie niet belangrijk vinden. Wél vinden ze het belangrijk dat alle medewerkers meedenken en mee verantwoording dragen. Daarnaast stimuleert KUHN dat iedere medewerker zich door opleiding en persoonlijke ontplooiing verder ontwikkelt.

KUHN-Geldrop BV has been part of the international KUHN group since February 2009. KUHN is the market leader in agricultural machinery and employs 5,000 people. 400 well-trained and motivated employees work at KUHN-Geldrop BV. KUHN-Geldrop BV is also "Center of excellence for crop packaging" responsible for the development and production of balers, bale wrappers, drum mowers & corn shredders. The high-quality products, equipped with mechatronics, are produced in a customer-oriented manner in modern departments. Their core values ​​are: professionalism and dedication, team and entrepreneurial spirit, integrity and perseverance. Creativity, innovation, quality and optimization are central to determining the policy of the organization. Their corporate culture is no-nonsense. This means that they do not consider status and hierarchy important. They do, however, find it important that all employees think along and take responsibility. In addition, KUHN stimulates that employee develops further through training and personal development instruction.

Adres

Nuenenseweg 165
5667 KP, Geldrop

Telefoon

040 289 3300

Website

www.kuhn.nl

Contacten

Marc Peeters