LA | ARCHITECTEN INGENIEURS

|

Anne-Marie Pors

LA | Architecten Ingenieurs kan inhouse alle fasen van het ontwerpproces verzorgen. Van de initiatief- en programmafase, het functioneel en architectonisch ontwerp tot en met het toezicht, de oplevering en de nazorg. Ze werken integraal; vanaf het eerste moment worden constructies, installaties, duurzaamheid en akoestiek geïntegreerd in het totale ontwerpproces. Tijd, budget en kwaliteit worden daarbij krachtig bewaakt, risico’s vrijwel geëlimineerd en de uitvoering goed geregisseerd. Een duurzaam proces dat leidt tot duurzame oplossingen. Ze luisteren actief naar de klanten van ons architectenbureau. Zo kunnen ze onze dienstverlening perfect afstemmen op de daadwerkelijke vraag van onze opdrachtgevers en gebruikers. 

LA | Architects Engineers can take care of all phases of the design process in-house; the initiative and program phase, functional and architectural design, supervision, delivery and aftercare. They work integrally; from the beginning, constructions, installations, sustainability and acoustics are integrated into the total design process. Time, budget and quality are monitored vigorously, risks are almost eliminated and the execution is well directed. A sustainable process that leads to sustainable solutions. They actively listen to their clients. In this way they can perfectly tailor our service to the actual demand of our clients and users.

Adres

Monseigneur van Den Tillaartstraat 1
5461 KX, Veghel

Telefoon

0413 366 711

Email

info@la-architecten.nl

Website

www.la-architecten.nl

Contacten

Anne-Marie Pors