MARCUS VAN ROODE

|

Marcus van Roode

Marcus van Roode reisde 25 jaar over de wereld als tentoonstellingsarchitect en is een professional in ontwerp, begeleiding en projectmanagement van interieur, museale en tentoonstellings-projecten. Hij denkt ‘Out of the box’ als ontwerper en heeft een netwerk met uitvoerende partijen. Marcus vertaalt als “speeddesigner” simultaan abstracte begrippen naar ruimtelijke modellen in brainstorm sessies. Als projectmanager is hij intermediair tussen creatief en uitvoerende partijen. Hij is een van de initiatiefnemers van KEK-040!, een nieuw Eindhovens kunstenaars collectief en bezoekt als ‘PUM senior expert’, als vrijwilliger, kleine bedrijven in ontwikkelingslanden. Zijn ervaring, kennis en kunde wil hij graag delen.

Marcus van Roode traveled for 25 years throughout the world as an exhibition architect and is a professional in design, supervision and project management of interior, museum and exhibition projects. He thinks 'Out of the box' as a designer and has a network of executing parties. Marcus translates abstract concepts to spatial models in brainstorming sessions. As a project manager, he is the intermediary between creativity and contractors. He is one of the initiators of KEK-040!, a new artists collective in Eindhoven and visits as PUM senior expert, as a volunteer, small businesses in developing countries. His experience, knowledge and skills he would like to share.

Adres

Eijerven 43
5646 JM, Eindhoven

Telefoon

040 212 28 41

Email

info@marcusvanroode.nl

Website

www.marcusvanroode.nl

Contacten

Marcus van Roode