MEERKAT

|

Niels Tekke

In een steeds veranderende wereld staan u en uw bedrijf voor de uitdaging om strategie te combineren met snelheid en wendbaarheid. Houd uw ogen op het doel, maar wees flexibel in uw aanpak. Dit is waarom succesvolle bedrijven hun professionals stimuleren om continu te leren en innoveren. De missie van Meerkat is om bij te dragen aan deze cultuur van nooit eindigende ontwikkeling door het faciliteren van positief geladen veranderprocessen. Deze processen brengen een oprechte bijdrage van alle betrokkenen en een substantieel resultaat tot stand. Meerkat coacht en traint professionals op leiderschap-, team-, en persoonlijke ontwikkeling en doet dit volgens een hoge kwaliteitsstandaard. Tevens past Meerkat Strategisch Human Resource Development (HRD) toe; het verbinden van de ontwikkeling van professionals met de bedrijfsstrategie. Meerkat, snelheid geven aan wezenlijke verandering!

In a constantly changing world, you and your company face the challenge of combining strategy with speed and agility. Keep your eyes on the goal, but be flexible in your approach. This is why successful companies encourage their professionals to learn and innovate continuously. Meerkat’s mission is to contribute to this culture of never ending development by facilitating positively charged change processes. These processes bring a sincere contribution of all those involved and create a substantial result. Meerkat coaches and trains professionals in leadership-, team-, and individual development and does this with a high standard. Furthermore Meerkat uses Strategic Human Resource Development (HRD); connecting the development of professionals with business strategy. Meerkat, give speed to substantial change!

Adres

Torenallee 20
5617 BC, Eindhoven

Telefoon

040 340 01 01

Email

info@meerkat.eu

Website

www.meerkat.eu

Contacten

Niels Tekke