MONTAE & PARTNERS

|

Ramon Verspeek

Montae & Partners is in 2020 ontstaan uit de fusie van Floreijn en Montae. Ze zijn een kennisintensieve en professionele allround employee benefits organisatie. Met 130 werknemers verspreid over kantoren in Rijswijk, Gouda, Utrecht, Eindhoven en het Caribisch gebied. Zij bedienen pensioenfondsen, nationale en internationale ondernemingen, ondernemingsraden, werknemers, DGA’s en expats. Als onafhankelijke vakspecialisten kennen wij onze klanten goed en komen snel tot de kern. Ze hebben stap voor stap mooie klanten aan hun weten te binden. Door oplossingsgericht, onafhankelijk, innovatief en duidelijk te zijn. Met een hecht team. Hard werkend en flexibel. Enthousiast en toegewijd. Trouw en betrouwbaar. Dat is Montae & Partners. Sinds begin 2017 heeft Söderberg & Partners (S&P) een belang in Montae. S&P is een toonaangevende onafhankelijke adviseur en provider van verzekeringen, beleggingen en aanverwante financiële producten in Scandinavië. Met hulp van S&P hebben ze de unieke gelegenheid om hun positie in de Nederlandse markt verder te versterken en door te ontwikkelen.

Montae & Partners was created in 2020 from the merger of Floreijn and Montae. They are a knowledge-intensive and professional all-round employee benefits organization. With 130 employees spread over offices in Rijswijk, Gouda, Utrecht, Eindhoven and the Caribbean. They serve pension funds, national and international companies, works councils, employees, DGAs and expats. As independent professional specialists, they know their customers well and come to the core quickly. They have managed to attract great customers step by step. By being solution-oriented, independent, innovative and clear. With a close team. Hard-working and flexible. Enthusiastic and dedicated. Faithful and reliable. That is Montae & Partners. Since early 2017, Söderberg & Partners (S&P) has an interest in Montae. S&P is a leading independent consultant and provider of insurance, investments and related financial products in Scandinavia. With the help of S&P, they have the unique opportunity to further strengthen and further develop their position in the Dutch market.

Adres

Lichttoren 32
5611 BJ, Eindhoven

Telefoon

040 82 00 940

Email

ramon.verspeek@montaepartners.nl

Website

www.montaepartners.nl

Contacten

Ramon Verspeek