MONTAE

|

Ramon Verspeek

Montae adviseert en ondersteunt al ruim 20 jaar op het brede terrein van collectief pensioen en verzekerbare arbeidsvoorwaarden (WIA, WGA, Ziekteverzuim, ANW). Denk daarbij aan wijzigingen, harmonisatie en verlengingen van pensioenregelingen en verzekerbare arbeidsvoorwaarden. Maar ook vragenstukken over het Eigenrisicodragerschap voor de WGA en Ziektewet horen daarbij. Naast hun kantoor in Eindhoven hebben ze ook vestigingen in Rijswijk, Utrecht, Curaçao en Aruba. Montae kent een partnerstructuur en kan daarmee volledig onafhankelijk adviseren. Montae telt op dit moment ruim 100 medewerkers met allemaal hun eigen specialisme (consultants, actuarissen, pensioenjuristen, beleggingsexperts, communicatie specialisten). Hun klanten zijn met name werkgevers (van klein tot groot) en pensioenfondsen, maar ook ondernemingsraden. Montae staat voor moeilijke dingen makkelijk maken. Ze streven naar praktische oplossingen met een breed draagvlak.

Montae has been providing advice and support in the broad field of collective pension and insurable terms of employment for over 20 years. This includes changes, harmonization, and renewal of pension schemes and insurable terms of employment. But it also includes issues about the ‘WGA’ (choices concerning Insurance for partially incapacitated employees) and the ‘Ziektewet’ (Sickness (Benefits) Act). Besides their office in Eindhoven, they also have offices in Rijswijk, Utrecht, Curaçao and Aruba. Montae has a partner structure and is therefore fully independent in its advice. At this moment, Montae has more than 100 employees, all with their own specialisms (consultants, actuaries, pension lawyers, investment experts, communication specialists). Their clients are mostly employers (from small to large) and pension funds, and works councils as well. Montae stands for making difficult things easy. They aim for practical solutions that have broad support.

Adres

Lichttoren 32
5611 BJ, Eindhoven

Telefoon

040 82 00 940

Email

ramon.verspeek@montae.nl

Website

montae.nl

Contacten

Ramon Verspeek