OPTIMAAL

|

Viola Markus

Optimaal Leadgeneratie helpt ondernemers en commerciële professionals aan tafel bij relevante gesprekspartners. Bepalend voor het succes is oprechte betrokkenheid, inhoudelijke kennis en uitgebreide communicatieve vaardigheden. Zij weten alles over de expertises van hun klanten én luisteren erg goed naar wat ze horen aan de andere kant van de lijn. Vervolgens leggen ze de link tussen de kwaliteiten van de klant en de behoeften van de prospect. En dan… is het zaadje voor een eventuele samenwerking geplant. Denk je bij koud bellen aan een geautomatiseerd callcenter, voorgekauwde belscripts en volumineuze uurtargets? Kom dan eens bij Optimaal op bezoek: zij geloven hier namelijk totaal niet in! Het team is compact, de samenwerking hecht en de betrokkenheid bij de klanten groot. Daarom gaan ze voor elkaar en voor hen door het vuur!

Optimaal Lead Generation helps entrepreneurs and commercial professionals at the table with relevant discussion partners. Decisive for there success is genuine involvement, substantive knowledge and extensive communication skills.They know everything about the expertise of the customers and listen very well to what they hear on the other side of the line. Then Optimaal Lead Generation lay the link between the qualities of our customer and the needs of the prospect. And then ... the seed for a possible collaboration has been planted.Do you think of cold calls to an automated call center, pre-chewed call scripts and voluminous hour targets? Then come and visit Optimaal: they absolutely do not believe in this! The team is compact, the cooperation is strong and the involvement with the customers is great. That is why they go through the fire for each other and for them! 

Adres

Kanaaldijk N.W. 21A
5707 LA, Helmond

Telefoon

085 13 02 212

Email

info@optimaal-leadgeneratie.nl

Website

www.optimaal-leadgeneratie.nl

Contacten

Viola Markus