PANUMO, INKOOP FLEXIBILISERING EN OPTIMALISATIE

|

Erik Nijhof

Panumo is een inkoop-adviesbureau, een duurzaam bureau dat zich voornamelijk richt op bedrijven in de Brainport Regio. Duurzaam, omdat het altijd beter kan en moet. Beter voor uw medewerkers, uw klanten, uw bedrijf en omgeving. Wie zich door Panumo laat adviseren, bespaart en profiteert tegelijk èn heeft overzicht. Want verstandig inkopen begint met weten wat je hebt, wat je wilt en wat je nodig hebt.

Panumo is a procurement-consulting company, a sustainable agency that focuses primarily on companies in the Brainport Region. Sustainable, because it always can and must improve. Better for your employees, your customers, your company and environment. Those who are advised by Panumo, economize and gain at the same time, and have an overview. Because wise purchasing starts with knowing what you have, what you want and what you need.

Adres

Torenallee 20
5617 BC, Eindhoven

Telefoon

040 4002 807

Email

eriknijhof@panumo.nl

Website

www.panumo.nl

Contacten

Erik Nijhof