PITT-IT

|

Maurice Kerssemakers en Twan Swinkels

Pitt IT Professionals is in 2012 opgericht vanuit het gedachtegoed; flexibiliteit is meer dan alleen een cv en een tarief. Door jarenlang werving en selectie vanuit het klant perspectief te hebben bekeken, hebben ze kunnen ervaren wat ze wel en niet prettig vonden als klant, bij de inzet van een extern bureau om in capaciteit te voorzien. In tegenstelling tot de opkomst van allerlei afstandelijke portals, handhaven ze een persoonlijke benadering voor zowel de aanvrager als de professional om tot de best mogelijke kandidaat te komen. Hun zien dit nog als een ambacht. Door middel van het flexibel invullen van capaciteitsvraagstukken binnen de IT wil Pitt IT Professionals haar relaties ontzorgen. Ze zijn specialist in het vinden en verbinden van de juiste kennis om jouw doelstelling(en) te realiseren. Dit doen ze door middel van werving & selectie, tijdelijke invulling (detachering) of door middel van executive search.“Pitt” staat voor Passie, Integriteit, Toewijding en Trots, de kernwaarden die hun als bedrijf typeren. Dit past ook bij de IT Professionals die ze bij onze opdrachtgevers plaatsen.

Pitt IT Professionals was founded in 2012 on the basis of ideas; Flexibility is more than just a resume and a rate. By looking at recruitment and selection from a customer perspective for many years, they were able to experience what they did and did not like as a customer when deploying an external agency to provide capacity. In contrast to the emergence of all kinds of remote portals, they maintain a personal approach for both the applicant and the professional to arrive at the best possible candidate. They still see this as a craft. By flexibly filling capacity issues within IT, Pitt IT Professionals wants to unburden its relations. They are specialists in finding and connecting the right knowledge to achieve your objective (s). They do this by means of recruitment & selection, temporary implementation (secondment) or by means of executive search. "Pitt" stands for Passion, Integrity, Dedication and Pride, the core values ​​that characterize them as a company. This also fits with the IT Professionals that they place with our clients.

Adres

Croylaan 14
5735 PC, Aarle-Rixtel

Telefoon

(0)492 784189

Website

www.pitt-it.nl

Contacten

Maurice Kerssemakers
Twan Swinkels