PREVENTICONS

|

Jolanda van Tol en Robert Buuts

Preventicons monitort, analyseert en ondersteunt werknemers om het verzuim binnen jouw bedrijf te beperken. Actieve verzuimpreventie levert veel meer op dan alleen financieel gewin. Besparen op juridische kosten, beperking dossiervorming en vermindering van inzet van externen zijn hier voorbeelden van. En belangrijk: actie vindt plaats voordat het echt uit de hand loopt. Voor grote organisaties die het verzuim actief willen monitoren, kan Preventicons customizen.

Preventicons monitors, analyzes and supports employees to limit the rate of absenteeism within your company. Active absenteeism prevention provides much more than just financial profits. Saving on legal costs, limiting filing and reducing the use of external parties are some examples. And important: action takes place before it really gets out of hand. For large organizations who want to monitor absenteeism actively, Preventicons can customize.

Adres

Luchthavenweg 81.247
5657 EA, Eindhoven

Telefoon

040 782 02 50

Email

info@preventicons.nl

Website

www.preventicons.nl

Contacten

Jolanda van Tol
Robert Buuts