PREVISION

|

Koen van der Zanden

Al in 1998 waren wij ervan overtuigd dat de grafische industrie een nieuwe impuls nodig had. Toe was aan vernieuwing en daarbij behorende vernieuwende concepten. Concepten die opdrachtgevers daadwerkelijk verder helpen, zonder enig omkijken, zonder stress. En ook zonder te veel te betalen. Twintig jaar later, lopen we nog altijd voorop in deze industrie. We wijzen opdrachtgevers de weg, helpen bureaus in hun zoektocht naar creatieve oplossingen en dagen de grafische industrie uit om processen te vernieuwen en anders in te richten. Iets wat we met passie, maar ook vanuit een gedegen en grensoverschrijdende visie doen. Alles is mogelijk, als je er maar voor wilt gaan. En dat willen we bij PreVision. Als geen ander weten wij hoe belangrijk het is om kwaliteit te leveren, afspraken na te komen, binnen gestelde kaders te werken en deadlines - zonder ook maar enige concessie te doen aan onze dienstverlening - na te komen. Als het over papier gaat, is PreVision uw partner. Opdrachtgevers weten niet beter, “We’ll paper it”

Already in 1998 we were convinced that the graphic industry needed a new impulse. There was a need for innovation and associated innovative concepts. Concepts that really help clients move forward, without any worries, without stress. And also without paying too much. Twenty years later, we are still at the leading edge of this industry. We show clients the way, help agencies in their search for creative solutions and challenge the graphic industry to innovate and redesign processes. Something we do with passion, but also from a thorough and cross-border vision. Anything is possible, as long as you want to go for it. And that's what we want at PreVision. Like no other, we know how important it is to deliver quality, meet agreements, work within set frameworks and meet deadlines - without making any concessions to our services. When it comes to paper, PreVision is your partner. Clients don't know any better, "We'll paper it".

Adres

Stratumsedijk 17
5611 NA, Eindhoven

Telefoon

040 29 28 008

Website

www.pre-vision.nl

Contacten

Koen van der Zanden