PROCUREMENT SERVICES

|

Ruud van Bree, Muriel Claassen, Kitty van Vloten Martin en Suzanne van Delft

Procurement Services helpt ondernemingen grip te krijgen op de Non Product Related (NPR) inkoop. NPR inkoop betreft de inkoop van diensten en producten die niet primair zijn voor een bedrijf zoals Marketing, Logistiek, Productie ondersteuning, ICT, Staff en Facilities. Hun inkoopprofessionals creëren met specialistische marktkennis inzicht in besparingspotentieel en verbeteren waar mogelijk processen en structuur van de NPR inkoop. Ze nemen het voortouw in de gezamenlijke inkoopprojecten met als doel leveranciers te contracteren die echt aan de eisen en wensen van de klant kunnen voldoen. Hierbij ligt de nadruk op het afsluiten van faire deals met oog voor langdurige klant-leveranciersrelaties. Hun dienstverlening leveren ze volledig onafhankelijk ten aanzien van leveranciers met een team van ondernemende en enthousiaste inkoop-experts. Naast hun kantoor in Eindhoven, hebben ze ook locaties in Houten en Leeuwarden.”

Procurement Services supports businesses improve their control of Non Product Related (NPR) Procurement. Comprising of all products and services that are not core business, NPR covers categories such asMarketing, Logistics, ICT, HR, Maintenance & Service, and Facility Management. Through their specialist knowledge of the supplier markets, their procurement professionals identify savings potentials and advise on process improvement of the NPR procurement. Ultimately this leads to contracting with suppliers who can fully meet the specification and programme. They seek fair deals that enhance the long term client-supplier relationship. Their services are 100% independent of any supplier. Procurement Services has offices in Houten, Leeuwarden and Eindhoven.