PROGRESS UITZENDBUREAU

|

Jan van der Wal

Progress Uitzendbureau stelt flexkrachten ter beschikking omdat zij geloven in de kracht van een duurzame samenwerking tussen hun opdrachtgever, hun flexkrachten en henzelf. Zij zijn ervan overtuigd dat iedere organisatie recht heeft op de flexkracht die het best matcht. Ook is Progress ervan overtuigd dat iedere gemotiveerde flexkracht recht heeft op passend werk. De flexkracht levert een bijdrage aan het succes van uw organisatie. Uw organisatie draagt bij aan het succes van hun flexkracht. Progress faciliteert in een duurzame relatie tussen u en de flexkracht. Zij gaan graag met u in gesprek over hoe zij denken dat een flexibele schil kan bijdragen aan een nog efficiƫntere en productievere organisatie.

Progress Uitzendbureau works with flexible workers because they believe in the strength of a sustainable cooperation between their client, their flex workers and themselves. They are convinced that every organization is entitled to the flexforce that best matches. Progress is also convinced that every motivated flex worker is entitled to suitable work. The flexworker contributes to the success of your organization. Your organization contributes to the success of their flexworker. Progress facilitates a sustainable relationship between you and the flexworker. They are convinced that a flexible workforce can contribute to a more efficient and more productive organization.

Adres

Flight Forum 840
5657 DV, Eindhoven

Telefoon

0413 747 602

Email

info@progress-uitzendbureau.com

Website

www.progress-uitzendbureau.com

Contacten

Jan van der Wal