PROMEON

|

Rick de Kroon en Roy Martin

Promeon is een beveiligingsorganisatie, gespecialiseerd in het beveiligen van middelgrote en grote bedrijven, gebouwen, terreinen en processen.  Promeon beschouwt veiligheid als onderdeel van een strategie die bijdraagt aan het succes van elke organisatie. Bij iedere vraag opnieuw en bij iedere opdracht weer anders. De problematiek is namelijk nergens hetzelfde, net zomin als de risico’s. Zelfs richtlijnen kunnen voor iedere oplossing of regio weer anders zijn. De wereld verandert bovendien en dat geldt ook voor veiligheid. Daarom staat Promeon naast haar opdrachtgevers en adviseert bij beveiligingsvraagstukken, van klein tot groot en altijd op maat. De realiteit staat daarin centraal. Die van nu én de toekomst.

Promeon is a security organization, specialized in securing medium and large companies, buildings, sites and processes. Promeon considers safety as a part of a strategy that contributes to the success of any organization. Each question and every assignment is unique. After all, the problem is nowhere the same, nor are the risks. Even guidelines can be different for each solution or region. The world is also changing, and so is safety. That is why Promeon stands next to its clients and advises on security issues, from small to large and always tailor-made. Reality is central to this. Now and in the future.

Adres

De Scheper 312
5688 HP, Oirschot

Website

www.promeon.nl

Contacten

Rick de Kroon
Roy Martin