SCHÄFER NOTARISSEN

|

David Sjerp

Schäfer Notarissen, met kantoren in Eindhoven en Nuenen, is al ruim twintig jaar het full service kantoor dat staat voor een persoonlijke behandeling en benadering. Met een flexibele en snelle werkwijze, het efficiënt opzetten van projecten en het geven van duidelijk advies. En dat in een gezellige, open en klantvriendelijke sfeer. “Ik leg akten graag in begrijpelijke taal en gemoedelijke sfeer uit”, zegt Piet-Henri Schäfer. “Wij zijn hier allemaal heel normaal. Richting klanten, maar ook onderling. Dat is een bewuste keuze die het vak van notaris met zich meebrengt. Soms is het lachen, soms is het huilen. Als je hier komt vanwege het kopen van een huis of een samenlevingscontract, is de sfeer heel anders dan bij een echtscheiding. Wij zijn professionals, maar niet van steen.” Schäfer benadrukt dat zijn team van 22 medewerkers een gemeenschappelijke houding uitstraalt. “onze werkwijze, onze filosofie en klantbenadering zijn modern, laagdrempelig, helder en informeel. Vakbekwaam en creativiteit zijn, naast kennis en ervaring, voor al onze medewerkers kernbegrippen in hun dagelijkse werk.”

Schäfer Notarissen, with offices in Eindhoven and Nuenen, has been a full-service office for over twenty years that stands for personal treatment and approach. With a flexible and fast working method, efficiently setting up projects, and giving clear advice. And that in a cozy, open and customer friendly atmosphere. “I like to explain deeds in an understandable language and in a friendly atmosphere”, says Piet-Henri Schäfer. “We are all very normal here. Towards customers, but also among themselves. That is a conscious choice that the profession of notary entails. Sometimes it's laughter, sometimes it's crying. If you come here to buy a house or a cohabitation contract, the atmosphere is very different from a divorce. We are professionals, but not made of stone. ” Schäfer emphasizes that his team of 22 employees exudes a common attitude. “Our working method, philosophy and customer approach are modern, accessible, clear and informal. Competence and creativity are, in addition to knowledge and experience, core concepts for all our employees in their daily work. ”

Adres

Ruusbroeclaan 28
5611 LV, Eindhoven

Telefoon

040 26 60 660

Email

info@notarisnodig.nl

Website

www.notarisnodig.nl

Contacten

David Sjerp